Wyższe kary od fiskusa w 2020 roku–lista sankcji w liczbach

14 grudnia 2019
Wśród przyszłorocznych „rewelacji” fiskusa nie może zabraknąć miejsca dla opłat związanych z niedopełnieniem obowiązków przez podatnika, czy wprost–ze złamaniem istniejących przepisów. Warto dokładniej przyjrzeć się liście czynów wpisujących się kanon grzechów skarbowych, by nie narazić budżetu firmowego na niepotrzebne, nieprzewidziane wydatki.
  • Wysoki rachunek sumienia
  • Szczera spowiedź podatnika
  • Mea culpa

Wysoki rachunek sumienia

Zmiano mają dotyczyć głównie kodeksu karnego skarbowego i obejmą tylko te zachowania podatkowe, które będą miały bezpośrednie przełożenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, czyli podatku. Oznacza to tyle, że grzywna będzie wprost proporcjonalna do odniesionej przez państwo straty. Modyfikacje te mają za zadanie urealnić wymiar popełnianych wykroczeń i ich wpływu na wpływy do budżetu krajowego.

Szczera spowiedź podatnika

Minimalna kwota wymierzonej kary została ustalona w wysokości różnicy między realnie uiszczoną kwotą podatku, a jej prawidłową wysokością. Zatem w przypadku zapłaty 1000 zł podatku w sytuacji, gdy kwota należnego wynosiła w rzeczywistości 2000 zł, minimalna grzywna zostanie wyliczona na sumę niedopłaty w wysokości 1000 zł. W sytuacji zwielokrotnienia kar dla jednego podatnika wyliczone minimum będzie odpowiadać połowie wynikłej różnicy w zapłacie. Dodatkowo, w myśl zmienionego art. 48 kks maksymalny wymiar kary grzywny US może wynosić do pięciokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia. To ogromna modyfikacja wobec obecnie obowiązującej dwukrotności.

Mea culpa

Swawola podatkowa zawsze ma ten sam przykry finał dla podatnika-ignoranta. Dziś już nie wystarczy żal za grzechy, czy mocne postanowienie poprawy. Dziś to konkretne, a od stycznia 2020 roku nawet bardzo konkretne zadośćuczynienie, które na długo zostanie zapamiętane przez grzeszących nieznajomością przepisów.

Czytaj także