Załóż startup bez falstartu. O jakich tematach podatkowych nie możesz zapomnieć

16 września 2019
Załóż startup bez falstartu. O jakich tematach podatkowych nie możesz zapomnieć
Młode, innowacyjne i stawiające na nowoczesne technologie. Często też wsparte dofinansowaniem, czy fachowym doradztwem na starcie. Tak w skrócie można scharakteryzować ideę startupu. Choć to miano często zarezerwowane jest w większości dla inicjatyw informatycznych, to tak naprawdę wciąż ewoluuje, a jasno określone ramy wyklarują się z czasem. Inaczej jest z kwestiami podatkowymi, które w przeciwieństwie do nazewnictwa są jednoznaczne i wynikają wprost z obowiązujących przepisów.
  • Istotny wkład w sukces
  • Podatek jak apetyt, rośnie w miarę jedzenia
  • Wrzucaj w koszty z głową
  • Wystartuj z przytupem

Istotny wkład w sukces

Fundamentalną kwestią dla startującego właśnie biznesu staje się ustalenie odpowiedniej wysokości kapitału zakładowego. Jest to o tyle istotne, że nie ominie nas podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego. Warto więc skupić się na tej wartości, która będzie rozsądna i nie postawi nas w roli mało wiarygodnego partnera. Inną kwestią jest wkład wnoszony przez wspólników, który, często ze względu na charakter przedsięwzięcia, jest niefinansowy, w postaci wiedzy i umiejętności młodych innowatorów. Jest on nieopodatkowany od początku roku 2017. Wkład pieniężny spada w takiej sytuacji na inwestorów.

Podatek jak apetyt, rośnie w miarę jedzenia

Młode startupy z czasem dojrzewają, a wraz z nimi przeobraża się ich struktura i wielkość. Jeśli dojdzie do sprzedaży udziałów, nie można zapomnieć o obowiązkowym odprowadzeniu przez sprzedającego podatku dochodowego w wysokości 19%, w terminie do 30 kwietnia roku następnego po fakcie zbycia udziałów.

Wrzucaj w koszty z głową

Prowadzenie działalności wiąże się z różnego rodzaju wydatkami. Jest to z pewnością olbrzymi ciężar dla raczkującego przedsiębiorstwa, lecz wiele z nich można „wrzucić” w koszty uzyskania przychodów. Nie istnieje jednak żadna lista Fiskusa, określająca, które z nich są w pełni uzasadnione. Wiadomo jednak, że ich celowość nie może budzić zastrzeżeń i powinna być nakierowana na osiągnięcie przychodów firmy, czy ich zabezpieczenie. Również badania i rozwój nie pozostają bez znaczenia podatkowego, ze względu na możliwości odliczenia do 50% kosztów powstałych z ich tytułu.

Wystartuj z przytupem

Startujące młode biznesy z pomysłem mogą czuć się wyróżnione, szczególnie na początku swojej drogi biznesowej. Oprócz różnych możliwości dofinansowania, czy wsparcia eksperckiego podczas debiutu rynkowego, muszą się liczyć z twardymi regułami rynkowi, tak, jak pozostałe nowopowstałe biznesy. By nasz startup rychło nie stanął na mecie, warto powierzyć np. kwestię właściwej klasyfikacji kosztów wprawnemu oku księgowego-fachowca.

Czytaj także