Zatrudnianie pracowników: umowa o pracę, zlecenie lub o dzieło

7 czerwca 2017
Zatrudnianie pracowników: umowa o pracę, zlecenie lub o dzieło
Osoba prowadząca działalność gospodarczą może zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło. To, na którą z tych form się zdecyduje będzie miało wpływ na wysokość generowanych kosztów.
  • Umowa o pracę
  • Umowa zlecenie
  • Umowa o dzieło

Umowa o pracę

W przypadku umowy o pracę przedsiębiorca pokrywa koszty związane z wynagrodzeniem brutto oraz tą częścią składek ZUS, które muszą być odprowadzone przez pracodawcę. Pracownik zatrudniony na pełen etat z minimalnym wynagrodzeniem 2000 zł brutto, w sumie kosztuje pracodawcę 2412,20 zł.

Umowa zlecenie

Zupełnie inaczej jest, gdy pracownik zatrudniony jest na umowę zlecenie. W tej sytuacji ostateczny koszt zależy od kilku czynników. Jeśli na umowę zlecenie zatrudniony jest student, który nie ukończył 26. roku życia albo osoba dodatkowo pracująca w innej firmie, której wynagrodzenie nie jest niższe niż płaca minimalna jedynym kosztem pracodawcy jest wynagrodzenie brutto. Jeśli jednak umowa zlecenie jest jedynym źródłem zatrudnienia danej osoby, koszty po stronie pracodawcy obejmują zarówno wynagrodzenie brutto jak i składki ZUS.

Umowa o dzieło

Jeszcze prostsza sytuacja dotyczy umowy o dzieło. W tym wypadku pracodawca nie odprowadza żadnych składek ubezpieczeniowych. Jego jedynym kosztem jest pensja brutto zatrudnionego.

Czytaj także